Disclaimer

Alle rechten voorbehouden. Het is niet toegestaan om enige vorm van informatie op deze site hetzij tekst of beeldmateriaal, voor gebruik te vermenigvuldigen op welke wijze dan ook zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van CarChallenge.

DISCLAIMER

De inhoud van de website is met uiterste zorgvuldigheid tot stand gekomen. De inhoud wordt regelmatig gecontroleerd en geactualiseerd. CarChallenge kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor de (on)juistheid, (on)volledigheid en actualiteit van de website. CarChallenge kan bovendien niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of gevolg-schade ontstaan door direct of indirect gebruik van de inhoud van de website of van sites waarnaar verwezen wordt vanuit deze website. De gegevens op deze website zijn bedoeld ter algemene informatie. Deze gegevens kunnen zonder nadere aankondiging wijzigen. Aan de informatie van deze website en/of websites waarnaar wordt verwezen, kunnen geen rechten worden ontleend.